top of page

MEMORY ANIMALS DESCARREGABLE. MEMORY ANIMALES DESCARGABLE.


Ja torna la volta a l'escola! I nosaltres estem de volta a les actualitzacions del Blog!

A ITCAN compartim un memory amb animals creat per l'estimulació cognitiva dins de programes en Intervencions Assistides amb Gos.

Els processos cognitius són aquells que estan involucrats en el processament de la informació ( tan la que ens envolta com la que ja està emmagatzemada a la memòria) amb el qual s'aconsegueix l'aprenentatge, la reelaboració d'habilitats, coneixements i valors. Els processos cognitius bàsics són la PERCEPCIÓ, L'ATENCIÓ I LA MEMÒRIA. Els superiors són EL LLENGUATGE, RAONAMENT, APRENENTATGE Y CONTROL DE LA CONDUCTA.

Així doncs, per treballar l'estimulació cognitiva es necessita més que un Memory, es necessita la capacitat de justificar la situació, la capacitat de potenciar el treball i tenir recursos per a complaure l'usuari i treballar en línia de les seves necessitats en conjunt de professionals.

En el nostre memory d'animals hem posat un total de 24 fitxes amb 12 animals diferents, però us animem a què creeu noves fitxes amb més espècies.

El gos de teràpia en aquest cas ens facilita repartir les cartes amb un cobrament o amb un peto segons les habilitats que tingui. També en el joc individual serveix com a eina motivadora creant unes normes que quan es troba una parella podem donar un premi al gos. En grup es poden buscar les parelles de cartes i qui l'encerta poder premiar primer el gos i mantenir-lo al seu costat fins a buscar una nova parella.

Deixem el link descarregable GRATUÏT al final del post.Àrees a treballar:

-TREBALLAR L'ORGANITZACIÓ: Explicar als usuaris les instruccions i passos a seguir i ells han de planificar, organitzar i ser capaços de seguir la seqüència plantejada. En aquest cas poden fer un memory, també podem apostar amb les cartes, podem buscar el company que té la parella, entre d'altres.

-TREBALL DE LA DESCRIPCIÓ: Els usuaris poden treballar la descripció i característiques dels animals. També treballar la imitació o la mímica fent que els companys encertin de quin animal es tracta.

-TREBALLAR LA FRUSTRACIÓ: I els torns d'espera en ser un joc que es pot allargar i que no sempre poden encertar amb les preguntes. També en esperar a acabar el joc per premiar el gos o segons les normes i objectius que cada professional i tècnic decideixin.

-TREBALLAR L'ESTIMUACIÓ COGNITIVA: Amb aquest memory es pot potenciar la percepció de les imatges, la de la imitació dels companys, el raonament, la memòria, el llenguatge, entre d'altres.

Material necessari:

FITXES PER IMPRIMIR

PLASTIFICADORA

************************************************************************************************

Ya vuelve la vuelta a la escuela! Y nosotros estamos de vuelta a las actualizaciones del Blog! En ITCAN compartimos un memory con animales creado para la estimulación cognitiva dentro de programas en Intervenciones Asistidas con Perro. Los procesos cognitivos son aquellos que están involucrados en el procesamiento de la información ( la que nos rodea como la que ya está almacenada en la memoria) con el cual se consigue el aprendizaje, la reelaboració de habilidades, conocimientos y valores. Los procesos cognitivos básicos son la PERCEPCIÓN, La ATENCIÓN Y LA MEMORIA. Los superiores son EL LENGUAJE, RAZONAMIENTO, APRENDIZAJE Y CONTROL DE LA CONDUCTA. Así pues, para trabajar la estimulación cognitiva se necesita más que un Memory, se necesita la capacidad de justificar la situación, la capacidad de potenciar el trabajo y tener recursos para complacer el usuario y trabajar en linea de sus necesidades en conjunto de profesionales. En nuestro memory de animales hemos puesto un total de 24 fichas con 12 animales diferentes, pero os animamos a que creáis nuevas fichas con más especies. El perro de terapia en este caso nos facilita repartir las cartas con un cobro o con un peto según las habilidades que tenga. También en el juego individual sirve como herramienta motivadora creando unas normas como cuando se encuentra una pareja podemos dar un premio en el perro. En grupo, se pueden buscar las parejas de cartas y quienes lo acierta poder premiar primero el perro y mantenerlo a su lado hasta buscar una nueva pareja. Dejamos el link descarregable GRATUITO al final del post .

Áreas a trabajar: -TRABAJAR La ORGANIZACIÓN: Explicar a los usuarios las instrucciones y pasos a seguir y ellos tienen que planificar, organizar y ser capaces de seguir la secuencia planteada. En este caso pueden hacer un memory, también podemos apostar con las cartas, podemos buscar el compañero que tiene la pareja, entre otros. -TRABAJO DE LA DESCRIPCIÓN: Los usuarios pueden trabajar la descripción y características de los animales. También trabajar la imitación o la mímica haciendo que los compañeros acierten de qué animal se trata. -TRABAJAR LA FRUSTRACIÓN: Y los turnos de espera al ser un juego que se puede alargar y que no siempre pueden acertar con las preguntas. También al esperar a acabar el juego para premiar el perro o según las normas y objetivos que cada profesional y técnico decidan. -TRABAJAR El ESTIMUACIÓ COGNITIVA: Con este memory se puede potenciar la percepción de las imágenes, de las actitudes de os compañeros en la imitación, el razonamiento, la memoria, el lenguaje, entre otros. Material necesario: FICHAS PARA IMPRIMIR PLASTIFICADORA

Gota esperant el seu premi!

Gota esperando su premio!

Usuari imitant una serp.

Usuario imitando una serpiente.

Usuari treballant la classificació dels animals.

Usuario trabajando la clasificación de los animales.

Que comenci el joc!

¡Que empieze el juego!

GRÀCIES PER VISITAR ITCAN!! AJUDA'NS A COMPARTIR!!

¡GRACIAS POR VISITAR ITCAN! ¡AYUDANOS A COMPARTIR!

www.itcan.cat

info@itcan.cat

1010 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
bottom of page