top of page

Educació Assistida amb Gos

taller lectua asistida con perro
beneficio de los perros

 

 

 

 

 

Què és l'Educació Assistida amb Gos?

 

L'Educació Assistida amb Gos (EAG) consisteix en incorporar un gos que ha estat educat específicament per fer aquesta tasca i un Tècnic en Intervencions Assistides amb Gos que faci de guia d’aquest per complementar els serveis i aportar una experiència holística, vivencial, directa, maternal i no tan artificial en àmbits educatius. En molts casos el profesional de l'educació i el Técnic en IAP son la mateixa persona ja que te la formació com a técnic en IAP i en conseqüència els coneixements per el maneig del gos en IAP.

 

La EAG de no es podria dur a terme sense la supervisió d’un professional de l'educació amb el qual es crea una línia de treball i uns objectius.


El gos aporta sobretot una gran motivació als usuaris facilitant la comunicació, l'aprenentatge, l'atenció i sobretot el fet de voler repetir l'experiència.

 

 

Beneficis que aporta l'Educació

Assistida amb Gos 

 

  • Estimula les emocions.

 

  • Reforça el contacte amb la naturalesa.

 

  • El gos no mostra prejudicis.

 

  • Millora l'autoestima.

 

  • Promou la responsabilita i conductes afectives.

 

  • Facilita l'atenció i focalització.

 

  • Facilitador de la comunicació.

 

  • Redueix l'ansietat i facilita la relaxació.

 

  • Es treballa el respecte cap els animals i la tinença responsable.

 

  • Es treballa l'empatia.

 

 

 

 

 

 

bottom of page