top of page

LLETRAS EN FOAM PER IAG.LETRAS EN FOAM PARA IAP.


En ITCAN compartim un dels primers materials que vam realitzar per les Intervencions Assistides amb Gos (IAG) que vam realitzar i que donen moltes opcions d'activitats.

En aquest cas el gos pot estar com element passiu esperant mentre els usuaris busquen i troben les paraules segons l'exercici que estigueu realitzant.

També pot repartir algunes de les lletres amb el peto o amb una cistella ( si te un bon cobro) i segons la lletra que els hi surti als usuaris demanar que diguin noms de persones que comencin per la lletra que els hi ha tocat, o noms de pobles, objectes, entre d'altres.

Amb el mateix material es poden crear números, formes, entre d'altres.

És molt fàcil de fer i pots crear infinites activitats.

Animeu-vos!

Àrees a treballar:

-TREBALLAR LA MOTRICITAT FINA i MILLORAR LA PART SENSORIAL: La motricitat fina fa referència a moviments voluntaris molt precisos, que impliquen petits grups de músculs. El control de la motricitat fina és la coordinació de músculs, ossos i nervis per produir moviments petits i precisos. En aquest cas seleccionar la lletra necessària d'entre totes o agafar-la de la butxaca del peto o del cistell.

-MILLORAR LA CAPACITAT D'ATENCIÓ. Els usuaris se centren en l'exercici que realitzen millorant així l'atenció i l'agudesa visual.

-AFAVORIR EL DESENVOLUPAMENT INTEL·LECTUAL I VOCABULARI. Treballant el reconeixement de noms, colors, lletres, majúscules, minúscules, categories, entre d'altres.

-TREBALL DE LA PACIÈNCIA I LA TOLERÀNCIA A LA FRUSTRACIÓ. Segons la dificultat de l'exercici hauran treballat la tolerància a la frustració i la paciència, ja que si hi han moltes lletres tardaran més en trobar la paraula. Si és en grup també hauran d'esperar a què el company respongui encara que encertin una paraula que comenci per la lletra que tinguin.

-MILLORAR LES HABILITATS SOCIALS: Hauran d'esperar a què el company acabi una paraula respectant el torn d'espera. També poden demanar ajuda o ajuntar lletres per crear noves paraules.

-TREBALLAR LA MEMÒRIA: Treballant l'ordre de l'abecedari, la classificació de lletres, pensant material prèviament que hem mostrat i que a posterior han de trobar la paraula. ( Per exemple: PILOTA)

Material:

Paper escuma / Paper foam de colors.

Estisores.

Llapis.

Goma.

***********************************************************************************

En ITCAN compartimos uno de los primeros materiales que realizamos por las Intervenciones Asistidas con Perro (IAG) que realizamos y que dan muchas opciones de actividades.

En este caso el perro puede estar como elemento pasivo esperando mientras los usuarios buscan y encuentran las palabras según el ejercicio que estéis realizando.También puede repartir algunas de las letras con el peto o con una cesta ( sí té un buen cobro) y según la letra que se los salga a los usuarios pedir que digan nombres de personas que empiecen por la letra que se los ha tocado, o nombres de pueblos, objetos, entre otros.Con el mismo material se puede crear números, formas, entre otros. Es muy fácil de hacer y puedes crear infinitas actividades. Animaros! Áreas a trabajar:

-TRABAJAR LA MOTRICIDAD FINA y MEJORAR LA PARTE SENSORIAL: La motricidad fina hace referencia a movimientos voluntarios muy precisos, que implican pequeños grupos de músculos. El control de la motricidad fina es la coordinación de músculos, huesos y nervios para producir movimientos pequeños y precisos. En este caso seleccionar la letra necesaria de entre todas o cogerla del bolsillo del peto o del cesto.

-MEJORAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN. Los usuarios se centran en el ejercicio que realizan mejorando así la atención y la agudeza visual.

-FAVORECER EL DESARROLLO INTELECTUAL Y VOCABULARIO. Trabajando el reconocimiento de nombres, colores, letras, mayúsculas, minúsculas, categorías, entre otros.

-TRABAJO DE LA PACIENCIA Y LA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN. Según la dificultad del ejercicio habrán trabajado la tolerancia en la frustración y la paciencia, puesto que si hay muchas letras tardarán más al encontrar la palabra. Si es en grupo también tendrán que esperar a que el compañero responda aunque acierten una palabra que empiece por la letra que tengan.

-MEJORAR LAS HABILIDADES SOCIALES: Tendrán que esperar a que el compañero acabe una palabra respetando el turno de espera. También pueden pedir ayuda o juntar letras para crear nuevas palabras.

-TRABAJAR LA MEMORIA: Trabajando la orden del abecedario, la clasificación de letras, pensando material previamente que hemos mostrado y que a posterior tienen que encontrar la palabra. ( Por ejemplo: PELOTA)

Material: Papel espuma / Papel foam de colores. Tijeras. Lápiz. Goma.

Comprar el paper Foam de colors.

Comprar el papel foam de colores.

Marcar les lletres en llapis en el Paper Foam ( nosaltres dividim el paper en quatre parts per a que les lletres siguin del mateix tamany.) A continuació retalla-les.

Marcar las letras en lápiz en el Papel Foam ( nosotros dividimos el papel en cuatro partes para que las letras sean más iguales.) A continuación recortarlas.

Posem algunes opcions d'activitats.

Ponemos algunas opciones de actividades.

Ordenar l'Abecedari.

Ordenar el Abecedario.

Separar CONSONTANTS i VOCALS.

Separar CONSONANTES y VOCALES.

Buscar material per interaccionar amb el Gos.

Buscar material para la interacción del Perro.

Buscar noms de persona o el propi nom de l'usuari. ( Si esta format per varis colors que els identifiqui.)

Buscar nombres de persona o el propio nombre del usuario. ( Si está compuesto por varios colores que los identifique.)

Buscar els noms dels gossos que participen a la sessió de Teràpia.

Buscar los nombres de los perros que participan en la sessión de Terapia.

GRÀCIES PER COMPARTIR!

¡GRACIAS POR COMPARTIR!

www.itcan.cat

info@itcan.cat

114 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
bottom of page