top of page

EXERCICI PER IAA MOTRICITAT FINA I TEXTURES. EJERCICIO PARA IAA MOTRICIDAD FINA Y TEXTURAS


ITCAN comparteix un cop més material que ens ha donat molt bon resultat a les sessions de Teràpia Assistida amb Gos. Avui un exercici per treballar la Motricitat Fina i les Textures.

En aquest cas hem omplert diversos pots de plàstic amb material i hem amagat premis per a que els identifiquin i els trobin per a donar al gos de teràpia. Amb aquest exercici aconseguim que els usuaris treballin la motricitat fina i les textures i com a tal la definició dels materials beneficiant als pensaments, a la intel·ligència i al llenguatge alhora de beneficiar també a l'aparell motor.

Segons la mida i la forma dels premis podem adaptar l'exercici en funció de les capacitats dels usuaris. Quan més gran i de diferent color més fàcil i quan més petit i de similar color del material on buscar més difícil.

Àrees a treballar:

-TREBALLAR L'ORGANITZACIÓ: Explicar als usuaris les instruccions i passos a seguir i ells han de planificar, organitzar i ser capaços de seguir la seqüència plantejada. Segons la fitxa que usem això serà més complicat o més fàcil.

-COORDINACIÓ: La coordinació muscular està mínimament associada amb processos d'integració del sistema nerviós, l'esquelet i el control del cervell i la medul·la espinal. En aquest exercici s'han de col·locar els premis dins dels forats de la joguina per a aquest fi. Podem variar els premis i les formes per augmentar o facilitar dificultat.

-TREBALLAR LA IDENTIFICACIÓ DE TEXTURES: Els usuaris han de descriure les sensacions, els materials i la comparació entre d'altres.

-TREBALLAR LA MOTRICITAT FINA: La motricitat fina fa referència a moviments voluntaris molt precisos, que impliquen petits grups de músculs. El control de la motricitat fina és la coordinació de músculs, ossos i nervis per produir moviments petits i precisos. Un exemple del treball de motricitat fina amb aquest exercici és agafar els premis amb el dit índex i el polze.

Material necessari:

PREMIS AMB DIFERENTS FORMES.

POTS DE PLÀSTIC.

MATERIAL SENSORIAL.

************************************************************************************************

TCAN comparte una vez más material que nos ha dado muy buen resultado a las sesiones de Terapia Asistida con Perro. Hoy un ejercicio para trabajar la Motricidad Fina y las Texturas. En este caso hemos llenado varios botes de plástico con material y hemos escondido premios para que los identifiquen y los encuentren para dar al perro de terapia. Con este ejercicio conseguimos que los usuarios trabajen la motricidad fina y las texturas y como tal la definición de los materiales beneficiando a los pensamientos, a la inteligencia y al lenguaje a la vez de beneficiar también al aparato motor. Según la medida y la forma de los premios podemos adaptar el ejercicio en función de las capacidades de los usuarios. Cuando más grande y de diferente color más fácil y cuando más pequeño y de similar color del material donde buscar más difícil. Áreas a trabajar: -TRABAJAR La ORGANIZACIÓN: Explicar a los usuarios las instrucciones y pasos a seguir y ellos tienen que planificar, organizar y ser capaces de seguir la secuencia planteada. Según la ficha que usamos esto será más complicado o más fácil. -COORDINACIÓN: La coordinación muscular está mínimamente asociada con procesos de integración del sistema nervioso, el esqueleto y el control del cerebro y la médula espinal. En este ejercicio se tienen que colocar los premios dentro de los agujeros del juguete para este fin. Podemos variar los premios y las formas para aumentar o facilitar dificultad. -TRABAJAR LA IDENTIFICACIÓN DE TEXTURAS: Los usuarios tienen que describir las sensaciones, los materiales y la comparación entre otros. -TRABAJAR LA MOTRICIDAD FINA: La motricidad fina hace referencia a movimientos voluntarios muy precisos, que implican pequeños grupos de músculos. El control de la motricidad fina es la coordinación de músculos, huesos y nervios para producir movimientos pequeños y precisos. Un ejemplo del trabajo de motricidad fina con este ejercicio es coger los premios con el dicho índice y el pulgar. Material necesario: PREMIOS CON DIFERENTES FORMAS. PUEDES DE PLÁSTICO. MATERIAL SENSORIAL.

El material que hem utilitzat:

El material que hemos usado:

Diferents premis per gos.

Diferentes premios para perros.

Pots de plàstic.

Botes de plastico.

Material per omplir els pots de plàstic.

Material para llenar los botes de plástico

Durant la sessió:

Durante la session:

Que comenci el joc!

¡Que empieze el juego!

GRÀCIES PER VISITAR ITCAN!! AJUDA'NS A COMPARTIR!!

¡GRACIAS POR VISITAR ITCAN! ¡AYUDANOS A COMPARTIR!

www.itcan.cat

info@itcan.cat

153 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
bottom of page