top of page

EXERCICI PER IAA IDENTIFICAR FORMES I COLORS. EJERCICIO PARA IAA DE IDENTIFICAR FORMAS Y COLORES.


A ITCAN seguim compartint més exercicis que utilitzem en les Intervencions Assistides amb Gos. En aquest cas un exercici de reconeixement de formes i colors amb premis per a gossos.

Nosaltres realitzem el material propi respectant la forma i color dels premis originals i creant fitxes o seqüències d'aquests segons la dificultat i el grup amb el qual s'està treballant. Per acabar, els usuaris poden escollir alguns dels premis per a donar al gos de teràpia.

Us deixem el pdf per DESCARREGAR GRATUÏTAMENT al final del post.

Àrees a treballar:

-TREBALLAR LA PLANIFICACIÓ: Explicar als usuaris les instruccions i passos a seguir i ells han de planificar, organitzar i ser capaços de seguir la seqüència plantejada. Segons la fitxa que usem això serà més complicat o més fàcil.

-COORDINACIÓ: La coordinació muscular està mínimament associada amb processos d'integració del sistema nerviós, l'esquelet i el control del cervell i la medul·la espinal. En aquest exercici s'han de col·locar els premis dins dels forats de la joguina per a aquest fi. Podem variar els premis i les formes per augmentar o facilitar dificultat.

-TREBALLAR LA MOTRICITAT FINA: La motricitat fina fa referència a moviments voluntaris molt precisos, que impliquen petits grups de músculs. El control de la motricitat fina és la coordinació de músculs, ossos i nervis per produir moviments petits i precisos. Un exemple del treball de motricitat fina amb aquest exercici és agafar els premis amb el dit índex i el polze.

-MILLORAR LA CAPACITAT D'ATENCIÓ. Els usuaris es centren en l'exercici que realitzen millorant així l'atenció i l'agudesa visual.

-AFAVORIR EL DESENVOLUPAMENT INTEL·LECTUAL, EMOCIONAL I COGNITIU. També fomenta la creativitat i l'estimulació mental.

-TREBALL EN EQUIP I RESPECTE DELS TORNS D'ESPERA. Depenent dels objectius que proposeu en l'exercici, aquesta activitat ajuda a desenvolupar el concepte de treball en equip. Gràcies a això aprendran a relacionar-se socialment amb altres nens i a tenir una visió col·laborativa i participativa darrere d'un objectiu comú.

Material necessari:

PREMIS AMB DIFERENTS FORMES I COLORS.

PAPER.

MATERIAL PER PLASTIFICAR.

************************************************************************************************

En ITCAN seguimos compartiendo más ejercicios que utilizamos en las Intervenciones Asistidas con Perro. En este caso un ejercicio de reconocimiento de formas y colores con premios para perros.

Nosotros realizamos el material propio respetando la forma y color de los premios originales y creando fichas o secuencias de estos según la dificultad y el grupo con el que se está trabajando. Por último, los usuarios pueden escoger algunos de los premios para dar al perro de terapia.

Os dejamos el PDF para DESCARGAR GRATUITAMENTE al final del post.

Áreas a trabajar:

-TRABAJAR LA PLANIFICACIÓN: Explicar a los usuarios las instrucciones y pasos a seguir y ellos deben planificar, organizar y ser capaces de seguir la secuencia planteada. Según la ficha que usamos esto será más complicado o más fácil.

-COORDINACIÓN: La coordinación muscular está mínimamente asociada con procesos de integración del sistema nervioso, el esqueleto y el control del cerebro y la médula espinal. En este ejercicio se deben colocar los premios dentro de los agujeros del juguete para este fin. Podemos variar los premios y las formas para aumentar o facilitar dificultad.

-TRABAJAR LA MOTRICIDAD FINA: La motricidad fina se refiere a movimientos voluntarios muy precisos, que implican pequeños grupos de músculos. El control de la motricidad fina es la coordinación de músculos, huesos y nervios para producir movimientos pequeños y precisos. Un ejemplo del trabajo de motricidad fina con este ejercicio es coger los premios con el dedo índice y el pulgar.

-MEJORAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN. Los usuarios se centran en el ejercicio que realizan mejorando así la atención y la agudeza visual.

-FAVORECER EL DESARROLLO INTELECTUAL, EMOCIONAL Y COGNITIVO. También fomenta la creatividad y la estimulación mental.

-TRABAJO EN EQUIPO Y RESPETAR DE LOS TURNOS DE ESPERA. Dependiendo de los objetivos que proponéis en el ejercicio, esta actividad ayuda a desarrollar el concepto de trabajo en equipo. Gracias a ello aprenderán a relacionarse socialmente con otros niños y tener una visión colaborativa y participativa detrás de un objetivo común.

Material necesario:

PREMIOS DE DIFERENTES FORMAS Y COLORES.

PAPEL.

MATERIAL PARA PLASTIFICAR.

El primer que s'ha de tenir son els premis de diferents formes i colors. En aquest cas nosaltres hem utilitzat aquesta coneguda marca de premis per a la seva varietat de formes simples i de fàcil reconeixement.

Lo primero que hay que tener son los premios de diferentes formas y colores. En este caso nosotros hemos utilizado esta conocida marca de premios para su variedad de formas simples y de fácil reconocimiento.

Reproduir les formes per ordinador o a mà alçada.

Reproducir las formas en papael.

Tallar-les i plastificar-les.

Cortarlas y plastificarlas.

Que comenci el joc!

¡Que empieze el juego!

Us deixem el nostre pdf DESCARREGALE de les formes.

Os dejamos nuestro pdf DESCARGABLE de las formas.

GRÀCIES PER VISITAR ITCAN!! AJUDA'NS A COMPARTIR!!

¡GRACIAS POR VISITAR ITCAN! ¡AYUDANOS A COMPARTIR!

www.itcan.cat

info@itcan.cat


109 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
bottom of page