top of page

SESSIÓ D'ESTIMULACIÓ OLFACTIVA. SESIÓN DE ESTIMULACIÓN OLFATIVA.


Benvolguda família!

En aquest post volem compartir un taller que, normalment, realitzem per a treballar la memòria i l'estimulació olfactiva dels nostres usuaris.

Des de ITCAN ens agrada treballar l’estimulació del sentit olfactiu dels usuaris però sense que això impliqui tenir que fer passar per el gos de teràpia un bany de varis perfums i olors exagerats i que sigui una experiència negativa per ell. Per això us recomanem realitzar l’exercici que us expliquem a continuació i que ens han funcionat molt bé a les nostres sessions.

És de rellevant importància la manera d'introduir el gos per a treballar el sentit de l'olfacte. En aquets exercici, el gos té un paper secundari, però igual d’important com a element motivador.

PAS 1: Preparar el material

Per a dur a terme l’exercici necessitarem el següent material:

  • CARTOLINES DE DIFERENTS COLORS ( tallat en rectangles petits). Es poden col·locar tants cartronets com perfums s'estiguin treballant, depenent de les capacitats del grup i dels objectius a treballar.

  • PERFUMS D'OLORS DIFERENTS ( en el mercat es poden trobar de olors com VAINILLA, MADUIXA, TALC, LAVANDA entre d'altres.Nosaltres treballem amb els productes MENFORSAN). Sempre recomanem productes de qualitat, respectuosos amb el medi ambient i amb els animals i no nocius. També es important conèixer l'olor dels productes per a saber si s'assemblen a l’olor real o no i així evitar sorpreses.

PAS 2: Presentar i repartir

Iniciem la sessió amb el ritual de la presentació dels gossos de teràpia als usuaris. Una vegada presentats tots, parlarem d'hàbits higiènics, perfums i de si creuen que els gossos poden portar perfum. És important anticipar i justificar l'exercici perquè ells escullin el perfum que vulguin per al gos de teràpia. A continuació passarem a repartir les cartolines al grup. La manera de repartir-les pot variar segons necessitats, però normalment, nosaltres col·loquem (barrejades) les cartolines de diferents colors a les butxaques del peto de teràpia del gos, i donem la consigna als usuaris de que han d'agafar-ne una de cada color.

Cal que col·loquem tantes cartolines de colors com olors de perfum diferents vulguem treballar. Per exemple si volem treballar amb les següents olors: VAINILLA, CANELLA, TALC i MADUIXA els hi demanarem als usuaris que triïn una cartolina groga, una marró, una blava i una vermella d’ entre totes. D'aquesta manera es treballa la motricitat fina, la identificació, l'associació i el reconeixement de colors.

PAS 3: Triar i olorar

Un cop els usuaris tenen les diferents cartolines, nosaltres col·locarem els perfums en les cartolines, adjudicant a cada color un perfum diferent. Inicialment associem els colors i les olors segons els podem trobar al mercat. Per exemple: color vermell amb olor de maduixa, color groc amb olor de vainilla, color marró amb la olor de canella, etc.... però també podem posar-los de manera aleatòria. Aleshores els hi demanarem que agafin un cartronet d’un color determinat, els hi col·locarem el perfum i els hi farem olorar. D’aquesta manera els usuaris hauran de treballar l'associació visuo-olfactiva, ja que hauran de separar el cartronet del color que demanem de la resta de cartronets que tenen i olorar-lo per a veure si endevinen quina olor fa.

Es demanarà als usuaris, també, que comentin que els hi recorda aquesta olor. Podem ajudar-los guiant la conversa amb preguntes com: Es una olor familiar? Us recorda a un aliment? Pot ser olor de maduixa o d’Alfàbega? Aquesta olor us agrada o no?

Depenent del grup d’usuaris que tinguem i si van encertant o no , podem ampliar el camp de treball i treballar, per exemple, la denominació d’altres objectes dins de la mateixa categoria. Per exemple: en el cas de la maduixa, anomenar altres fruites, en el cas de la canyella anomenar altres espècies, si les dues son aliments o no i fins i tot, si coneixen alguna recepta amb aquest ingredient, etc...

PAS 4: Recordar i recompensar

En acabar els usuaris poden recordar les olors amb el recolzament dels colors i poden fer una votació per escollir quin es el perfum que els hi agrada més.

El perfum triat es col·loca a les mans dels usuaris i aquets poden acaronar el gos de teràpia per a traspassar-li la olor i acabar la sessió ben perfumats!

Animeu-vos a fer sessions on es treballi el sentit de l'olfacte!!

Esperem que us agradi i compartiu la nostra filosofia!!

Moltes Gràcies!

**********************************************************************************

¡Bienvenidos familia! En este post queremos compartir un taller que, normalmente, realizamos para trabajar la memoria y la estimulación olfativa de nuestros usuarios. Desde ITCAN nos gusta trabajar la estimulación del sentido olfativo de los usuarios pero sin que esto implique tener que hacer pasar por el perro de terapia un baño de varios perfumes y olores exagerados y que sea una experiencia negativa por él. Por eso os recomendamos realizar el ejercicio que os explicamos a continuación y que nos han funcionado muy bien a nuestras sesiones. Es de relevante importancia la manera de introducir el perro para trabajar el sentido del olfato. En este ejercicio, el perro tiene un papel secundario, pero igual de importante como elemento motivador. 1: Preparar el material Para llevar a cabo el ejercicio necesitaremos el siguiente material:

-CARTULINAS DE DIFERENTES COLORES ( cortado en rectángulos pequeños). Se pueden colocar tantos cartronets como perfumes se estén trabajando, dependiendo de las capacidades del grupo y de los objetivos a trabajar. -PERFUMES DE OLORES DIFERENTES ( en el mercado se pueden encontrar de olores como VAINILLA, FRESA, TALCO, LAVANDA entre otros.Nosotros trabajamos con los productos MENFORSAN). Siempre recomendamos productos de calidad, respetuosos con el medio ambiente y con los animales y no nocivos. También se importando conocer el olor de los productos para saber si se asemejan al olor real o no y así evitar sorpresas. 2: Presentar y repartir Iniciamos la sesión con el ritual de la presentación de los perros de terapia a los usuarios. Una vez presentados todos, hablaremos de hábitos higiénicos, perfumes y de si creen que los perros pueden llevar perfume. Es importante anticipar y jutificar el ejercicio para que ellos escojan el perfume que quieran para el perro de terapia. Primero pasaremos a repartir las cartulinas al grupo. La manera de repartirlas puede variar según necesidades, pero normalmente, nosotros colocamos (mezcladas) las cartulinas de diferentes colores a los bolsillos del peto de terapia del perro, y damos la consigna a los usuarios de que tienen que coger una de cada color. Hace falta que colocamos tantas cartulinas de colores como olores de perfume diferentes queramos trabajar. Por ejemplo si queremos trabajar con los siguientes olores: VAINILLA, CANELA, TALCO y FRESA le pediremos a los usuarios que elijan una cartulina amarilla, una marrón, una azul y una roja de entre todas. De este modo se trabaja la motricidad fina, la identificación, la asociación y el reconocimiento de colores. 3: Elegir y oler Una vez los usuarios tienen las diferentes cartulinas, nosotros colocaremos cada perfume en cada cartroncito correspondiente según el color que hayamos adjudicado a cada perfume. Siempre de uno en uno para no abrumar con tantos olores. Normalmente asociamos los colores y los olores según los podemos encontrar al mercado. Por ejemplo: color rojo con olor de fresa, color amarillo con olor de vainilla, color marrón con el olor de caño, etc.... pero también podemos ponerlos de manera aleatoria.

Resumiendo, les pediremos a los usuarios que cojan un cartroncito de un color determinado, les colocaremos el perfume y se los haremos oler. De este modo los usuarios tendrán que trabajar la asociación visuo-olfativa, i la coordinación puesto que tendrán que separar el cartroncito del color que pedimos del resto de colores que tienen y olerlo para ver si adivinan qué olor hace.

Se pedirá a los usuarios, también, que comenten que se los recuerda este olor. Podemos ayudarlos guiando la conversación con preguntas cómo: ¿Se un olor familiar? ¿Os recuerda a un alimento? ¿Puede ser olor de fresa o de Albahaca? ¿Este olor os gusta o no? Dependiendo del grupo de usuarios que tengamos y si van acertante o no , podemos ampliar el campo de trabajo y trabajar, por ejemplo, la denominación otros objetos dentro de la misma categoría. Por ejemplo: en el caso de la fresa, denominar otras frutas, en el caso de la canela denominar otras especies, si las dos sueño alimentos o no e incluso, si conocen alguna receta con este ingrediente, etc... 4: Recordar y recompensar Al acabar los usuarios pueden recordar los olores con el apoyo de los colores y pueden hacer una votación para escoger qué se el perfume que les gusta más.

El perfume elegido se coloca a manos de los usuarios y estos pueden acariciar el perro de terapia para traspasarle el olor y acabar la sesión muy perfumados! Animaos a hacer sesiones donde se trabaje el sentido del olfato!!

Preparar los perfumes

Preparar els perfums.

Escollint els cartronets.

Escogiendo los cartroncillos.

Aplicant el perfum en el moment segons el color del cartronet.

Aplicando el perfume en el momento según el cartroncillo.

GRÀCIES!!!!

¡GRACIAS!

info@itcan.cat


198 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
bottom of page