top of page

EXERCICI PER IAA: IDENTIFICIÓ DE FORMES D'ANIMALS I ORGANITZACIÓ. EJERCICIO PARA IAA: INDENTIFIC


ITCAN comparteix un cop més material que ens ha donat molt bon resultat a les sessions de Teràpia Assistida amb Gos. En aquest cas un exercici de reconeixement de formes d'animals i organització.

Nosaltres realitzem el material propi respectant la forma i color dels premis originals i creant fitxes o seqüències d'aquests. El material principal que necessitarem és aconseguir els premis amb forma d'animals que es poden trobar a botigues especialitzades o per internet ( posant les paraules clau "galletas animales la granja"). Hem creat diverses fitxes en funció de les capacitats del grup o usuari per a que es puguin adaptar millor a l'activitat. Per suposat en acabar, els usuaris poden escollir alguns dels premis per a donar al gos de teràpia.

Us deixem el pdf per DESCARREGAR GRATUÏTAMENT al final del post.

Àrees a treballar:

-TREBALLAR L'ORGANITZACIÓ: Explicar als usuaris les instruccions i passos a seguir i ells han de planificar, organitzar i ser capaços de seguir la seqüència plantejada. Segons la fitxa que usem això serà més complicat o més fàcil.

-COORDINACIÓ: La coordinació muscular està mínimament associada amb processos d'integració del sistema nerviós, l'esquelet i el control del cervell i la medul·la espinal. En aquest exercici s'han de col·locar els premis dins dels forats de la joguina per a aquest fi. Podem variar els premis i les formes per augmentar o facilitar dificultat.

-TREBALLAR LA IDENTIFICACIÓ D'ANIMALS: Gràcies a les formes de les galetes es pot treballar el reconeixement d'animals, la comparació abstracte-realitat, treballar tot el relacionat amb els animals ( característiques físiques, hàbitat, medi, entre d'altres..)

-TREBALLAR LA MOTRICITAT FINA: La motricitat fina fa referència a moviments voluntaris molt precisos, que impliquen petits grups de músculs. El control de la motricitat fina és la coordinació de músculs, ossos i nervis per produir moviments petits i precisos. Un exemple del treball de motricitat fina amb aquest exercici és agafar els premis amb el dit índex i el polze.

-MILLORAR LA CAPACITAT D'ATENCIÓ. Els usuaris es centren en l'exercici que realitzen millorant així l'atenció i l'agudesa visual.

-AFAVORIR EL DESENVOLUPAMENT INTEL·LECTUAL, EMOCIONAL I COGNITIU. També fomenta la creativitat i l'estimulació mental.

-TREBALL EN EQUIP I RESPECTE DELS TORNS D'ESPERA. Depenent dels objectius que proposeu en l'exercici, aquesta activitat ajuda a desenvolupar el concepte de treball en equip. Gràcies a això aprendran a relacionar-se socialment amb altres nens i a tenir una visió col·laborativa i participativa darrere d'un objectiu comú.

Material necessari:

PREMIS AMB DIFERENTS FORMES D'ANIMALS I COLORS.

PAPER.

MATERIAL PER PLASTIFICAR.

************************************************************************************************

ITCAN comparte una vez más material que nos ha dado muy buen resultado en las sesiones de Terapia Asistida con Perro. En este caso, un ejercicio de reconocimiento de formas de animales y organización. Nosotros realizamos el material propio respetando la forma y color de los premios originales y creando fichas o secuencias de estos. El material principal que necesitaremos son los premios con forma de animales que se pueden encontrar en tiendas especializadas o por internet ( poniendo las palabras clave "galletas animales la granja").

Hemos creado varias fichas en función de las capacidades del grupo o usuario para que se puedan adaptar mejor a la actividad. Por supuesto al acabar, los usuarios pueden escoger algunos de los premios para dar al perro de terapia. Os dejamos el pdf para DESCARGAR GRATUITAMENTE al final del post. Áreas a trabajar: -TRABAJAR LA ORGANIZACIÓN: Explicar a los usuarios las instrucciones y pasos a seguir y ellos tienen que planificar, organizar y ser capaces de seguir la secuencia planteada. Según la ficha que usamos esto será más complicado o más fácil. -COORDINACIÓN: La coordinación muscular está mínimamente asociada con procesos de integración del sistema nervioso, el esqueleto y el control del cerebro y la médula espinal. En este ejercicio se tienen que colocar los premios dentro de los agujeros del juguete para este fin. Podemos variar los premios y las formas para aumentar o facilitar dificultad. -TRABAJAR LA IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTO DE ANIMALES: Gracias a las formas de las galletas se puede trabajar el reconocimiento de animales, la comparación abstracto-realidad y trabajar todo el relacionado con los animales ( características físicas, hábitat, medio, entre otros..) -TRABAJAR LA MOTRICIDAD FINA: La motricidad fina hace referencia a movimientos voluntarios muy precisos, que implican pequeños grupos de músculos. El control de la motricidad fina es la coordinación de músculos, huesos y nervios para producir movimientos pequeños y precisos. Un ejemplo del trabajo de motricidad fina con este ejercicio es coger los premios con el dicho índice y el pulgar. -MEJORAR LA CAPACIDAD De ATENCIÓN. Los usuarios se centran en el ejercicio que realizan mejorando así la atención y la agudeza visual. -FAVORECER EL DESARROLLO INTELECTUAL, EMOCIONAL Y COGNITIVO. También fomenta la creatividad y la estimulación mental. -TRABAJO EN EQUIPO Y RESPECTO DE LOS TURNOS DE ESPERA. Dependiendo de los objetivos que propongáis en el ejercicio, esta actividad ayuda a desarrollar el concepto de trabajo en equipo. Gracias a esto aprenderán a relacionarse socialmente con otros niños y a tener una visión colaborativa y participativa detrás de un objetivo común.

Material necesario: PREMIOS CON DIFERENTES FORMAS De ANIMALES Y COLORES. PAPEL. MATERIAL PARA PLASTIFICAR.

El material creat està compost de fitxes amb seqüències dels animals separats per espècies:

El material creado está compuesto de fichas con secuencias de los animales separados por especies:

Fitxes amb diferents animals perquè identifiquin entre totes les formes de galetes:

Fichas con distintos animales para que identifiquen entre todas las formas de galletas:

Fitxes per separar amb colors:

Fichas para separar con colores:

Siluetes perquè identifiquin les formes:

Siluetas para que identifiquen las formas:

Per suposat necessiteu les galetes:

Por supuesto necesitáis las galletas:

Per una millor conservació recomanem plastificar les fitxes:

Para una mejor conservación recomendamos plastificar las fichas:

Que comenci el joc!

¡Que empieze el juego!

Us deixem el nostre pdf DESCARREGALE de les formes.

Os dejamos nuestro pdf DESCARGABLE de las formas.

GRÀCIES PER VISITAR ITCAN!! AJUDA'NS A COMPARTIR!!

¡GRACIAS POR VISITAR ITCAN! ¡AYUDANOS A COMPARTIR!

www.itcan.cat

info@itcan.cat

98 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
bottom of page