top of page

EXERCICI DE PARELLES, MEMÒRIA I FORMES 3D PER IAA. EJERCICIO DE PAREJAS, MEMORIA Y FORMAS 3D PARA IA


A ITCAN seguim compartint exercicis que utilitzem en les Intervencions Assistides amb Gos i que ens donen molt bon resultat. En aquest cas un altre exercici de reconeixement de formes i colors 3D amb "ous" de plàstic.

Aquest material és adquirit per internet, us deixarem el link al final del post.

LA FORMA D'OU: Ens agrada aquest material, ja que al tenir forma d'ou es pot treballar diversos temes com el reconeixement de la forma exterior, tipus de color d'ous, parlar sobre animals ovípars, menjars o receptes que portin ou, entre d'altres.

TREBALL EN GRUP: L'exercici que normalment realitzem en grup és el següent; Primer de tot reconeixement de la forma exterior ( l'ou) , tot seguit el gos de teràpia reparteix aleatòriament una meitat amb una forma i color a cada usuari. Repartim a cada usuari dues meitats, així aquest pot comprovar si encaixen o no. A continuació reconeix les formes i els colors. Es pot preguntar als usuaris si associen les formes a objectes quotidians com per exemple: CREU ( com la creu de la farmàcia) FLETXA (com la dels senyals de trànsit).

Un cop reconeixen la seva forma els usuaris pregunten als companys qui té l'altra meitat. En adquirir la meitat correcte es tanca l'ou i es comenta que facin memòria de la forma i color, ja que es preguntarà en recollir-lo. En acabar es pregunta a l'usuari si recorda el color i forma interior. Depenent de l'usuari es pot ajudar formulant preguntes amb els dos possibles colors o formes.

TREBALL INDIVIDUAL: En aquest cas col·loquem les meitats dels ous mirant a la taula de tal manera que no es vegi la forma i colors i es treballa com un memory. També es poden treballar les associacions dels objectes quotidians, parlar sobre el concepte de l'ou, entre d'altres. Amb usuaris més avançats es pot tapar els ulls i que facin el reconeixement de la forma amb el tacte amb una o les dues meitats.

Àrees a treballar:

-TREBALLAR LA MOTRICITAT FINA i MILLORAR LA PART SENSORIAL: La motricitat fina fa referència a moviments voluntaris molt precisos, que impliquen petits grups de músculs. El control de la motricitat fina és la coordinació de músculs, ossos i nervis per produir moviments petits i precisos. En aquest cas encaixar les meitats o reconèixer la forma amb els dits sense el sentit de la vista.

-MILLORAR LA CAPACITAT D'ATENCIÓ. Els usuaris se centren en l'exercici que realitzen millorant així l'atenció i l'agudesa visual.

-AFAVORIR EL DESENVOLUPAMENT INTEL·LECTUAL I VOCABULARI. Treballant el reconeixement de colors, formes i argumentant sobre aquests.

-TREBALL LES ASSOCIACIONS I CATEGORIES. Treballant per temes sobre l'associació de formes, el context dels animals i els ous, entre d'altres.

-MILLORAR LES HABILITATS SOCIALS: En demanar als companys l'altre meitat de l'ou.

-TREBALLAR LA MEMÒRIA: Tan si es fa com un memori o havent d'encertar la forma que tenien dintre de l'ou.

Per descomptat en encertar o fer bé els exercicis poden donar premis al gos de teràpia o acaronar i donar-li l'ou per a què el guardi.

************************************************************************************************

A ITCAN seguimos compartiendo ejercicios que utilizamos en las Intervenciones Asistidas con Perro y que nos dan muy buen resultado. En este caso otro ejercicio de reconocimiento de formas y colores 3D con "huevos" de plástico. Este material es adquirido por internet, os dejaremos el link al final del post. LA FORMA DE HUEVO: Nos gusta este material, puesto que al tener forma de huevo se pueden trabajar varios temas como el reconocimiento de la forma exterior, tipo de color de huevos, hablar sobre animales ovíparos, comidas o recetas que traigan huevo, entre otros. TRABAJO EN GRUPO: El ejercicio que normalmente realizamos en grupo es el siguiente; Antes que nada reconocimiento de la forma exterior ( el huevo) , a continuación el perro de terapia reparte aleatoriamente una mitad con una forma y color a cada usuario. Repartimos a cada usuario dos mitades así este puede comprobar si encajan o no. A continuación reconoce las formas y los colores. Se puede preguntar a los usuarios si asocian las formas a objetos cotidianos como por ejemplo: CRUZ ( como la cruz de la farmacia) FLECHA (como la de las señales de tránsito). Una vez reconocen su forma, los usuarios preguntan a los compañeros quienes tiene la otra mitad. Al adquirir la mitad correcta se cierra el huevo y se comenta que hagan memoria de la forma y color puesto que se preguntará al recogerlo. Al acabar el ejercicio se pregunta al usuario si recuerda el color y forma interior. Dependiendo del usuario se puede ayudar formulando preguntas con los dos posibles colores o formas. TRABAJO INDIVIDUAL: En este caso colocamos las mitades de los huevos mirando a la mesa de tal manera que no se vea la forma ni el color y se trabaja como un memory. También se pueden trabajar las asociaciones de los objetos cotidianos, hablar sobre el concepto del huevo, entre otros. Con usuarios más avanzados se puede tapar los ojos y que hagan el reconocimiento de la forma con el tacto con una o las dos mitades. Áreas a trabajar: -TRABAJAR LA MOTRICIDAD FINA y MEJORAR LA PARTE SENSORIAL: La motricidad fina hace referencia a movimientos voluntarios muy precisos, que implican pequeños grupos de músculos. El control de la motricidad fina es la coordinación de músculos, huesos y nervios para producir movimientos pequeños y precisos. En este caso encajar las mitades o reconocer la forma con los dedos sin el sentido de la vista. -MEJORAR LA CAPACIDAD De ATENCIÓN. Los usuarios se centran en el ejercicio que realizan mejorando así la atención y la agudeza visual. -FAVORECER EL DESARROLLO INTELECTUAL Y VOCABULARIO. Trabajando el reconocimiento de colores, formas y argumentando sobre estos. -TRABAJO LAS ASOCIACIONES Y CATEGORÍAS. Trabajando por temas sobre la asociación de formas, el contexto de los animales y los huevos, entre otros. -MEJORAR LAS HABILIDADES SOCIALES: Al pedir a los compañeros la otro mitad del huevo. -TRABAJAR LA MEMORIA: Tan si se hace como un memori o teniendo que acertar la forma que tenían dentro del huevo. Por supuesto al acertar o hacer bien los ejercicios pueden dar premios al perro de terapia o mimar y darle el huevo para que lo guarde.

Treball individual amb la Gota d'observadora.

Trabajo indiviual con Gota de observadora.

Treball en grup.

Trabajo en grupo.

El link d'on hem comprat aquest material:

El link de dónde hemos comprado este material:

http://es.aliexpress.com/item/12Eggs-Set-Children-Perceptivity-Colour-Shape-Vision-Traning-Non-Toxic-Toy-Plastic-Matching-Eggs/32307710066.html?spm=2114.04010208.8.8.1XxHPe

Que comenci el joc!

¡Que empieze el juego!

GRÀCIES PER VISITAR ITCAN!! AJUDA'NS A COMPARTIR!!

¡GRACIAS POR VISITAR ITCAN! ¡AYUDANOS A COMPARTIR!

www.itcan.cat

info@itcan.cat

136 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
bottom of page