top of page

EXERCICI DE RECONEIXEMENT DE PARTS DEL COS, MOTRICITAT FINA I RELACIÓ DE TEXTURES.


A ITCAN tornem a compartir el material que creem específicament per a les Intervencions Assistides amb Gos. En aquest cas un exercici amb mocadors i targes amb el qual també es poden combinar per a realitzar una gran varietat d'exercicis.

Alguns exemples:

-RELACIÓ DE TEXTURES: per treballar conceptes igual i diferent, comparació de textures, colors, mides i confecció, entre d'altres.

-ESTIMULACIÓ COGNITIVA: per a treballar funcions cerebrals superiors, exercitant el vocabulari, descripció, classificacions, categories, relació amb l'objecte actualment o amb anterioritat, entre d'altres.

- RECONEIXEMENT DE PARTS DEL COS: amb l'ajuda del gos de teràpia, els usuaris han de col·locar els mocadors a les parts del cos que indiquem o que posi a les targes, treballant el concepte del cos i la propiocepció.

-TREBALLAR LA MOTRICITAT FINA: amb la manipulació dels mocadors poden treballar exercicis quotidians com doblegar, plegar, lligar, entre d'altres a més a més de treballar la cordinació.

Recordeu que no hi ha límit en la imaginació, varietat i creació d'exercicis.

Material necessari:

MOCADORS DE DIFERENT MIDES, COLORS, TEXTURES (per a treballar la part més sensorial)

IMPRESSORA

PAPER

PLASTIFICADORA (Molt recomanable)

TISSORES

***********************************************************************************

EJERCICIO DE RECONOCIMIENTO DE PARTES DEL CUERPO , MOTRICIDAD FINA Y RELACIÓN DE TEXTURAS .

En ITCAN volvemos a compartir el material que creamos específicamente para las Intervenciones Asistidas con Perro. En este caso un ejercicio con pañuelos y tarjetas con el que también se pueden combinar para realizar una gran variedad de ejercicios.

Algunos ejemplos:

-RELACIÓNDE TEXTURAS: para trabajar conceptos igual y diferente, comparación de texturas, colores, tamaños y confección, entre otros.

-ESTIMULACIÓN COGNITIVA: para trabajar funciones cerebrales superiores, ejercitando el vocabulario, descripción, clasificaciones, categorías, relación con el objeto actualmente o con anterioridad, entre otros.

- RECONOCIMIENTO DE PARTES DEL CUERPO: Con la ayuda del perro de terapia, los usuarios deben colocar los pañuelos en las partes del cuerpo que indicamos o que ponga a las tarjetas trabajando el concepto del cuerpo y la propiocepción.

- TRABAJAR LA MOTRICIDAD FINA : con la manipulación de los pañuelos pueden trabajar ejercicios cotidianos como doblar, atar , ligar, entre otros, además de trabajar la coordinación.

Recuerde que no hay límite en la imaginación, variedad y creación de ejercicios.

Material necesario:

PAÑUELOS DE DIFERENTE MEDIDAS, COLORES, TEXTURAS (para trabajar la parte más sensorial)

IMPRESORA

PAPEL

PLASTIFICADORA (Muy recomendable)

TIJERAS

Seleccionar els mocadors.

Selecionar los pañuelos.

Crear les targetes amb el color, fotografia o part del mocador per a la seva posterior identificació.

Crear las tarjetas con el color , fotografía o parte del pañuelo para su posterior identificación.

Realitzar les targetes amb les parts del gos del gos.

Crear las tarjetas con las partes del cuerpo del perro.

Plastificar i tallar les targetes.

Plastificar y cortar las tarjetas.

Ja tenim el material llest!

¡Ya tenemos el material listo!

Gota d'ItCan en una sessió de Teràpia Assistida amb Gos.

Gota de ItCan en una sesión de Terapia Asistida con perro.

Relacionant les targetes i els mocadors.

Relacionando las tarjetas y los pañuelos.

Col·locant el mocador.

Poniendo el pañuelo.

També ens han ensenyat les seves habilitats plegant mocadors.

También nos han enseñado sus habilidades doblando los pañuelos.

GRÀCIES PER VISITAR ITCAN!! AJUDA'NS A COMPARTIR!!

¡GRACIAS POR VISITAR ITCAN! ¡AYUDANOS A COMPARTIR!

www.itcan.cat

info@itcan.cat

#EJERCICIO #EXERCICI #TERAPIAASSISTIDAAMBGOS #ITCANTERAPIA #ITCAN #TERAPIAASISTIDACONPERRO #PERRODETERAPIA #ITCANGOS #ADIESTRAMIENTO #ENSINISTRAMENTTERAPIA #MOCADORS #MOTRICITAT

148 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
bottom of page