EXERCICI DE RECONEIXEMENT D’OBJECTES I MEMÒRIA A TRAVÉS DE FOTOGRAFIES PER IAA


En les Intervencions Assistides amb Gos hi ha molta passió, imaginació i creativitat. Dins de les sessions es treballen infinitat d'objectius amb un element motivador en comú: EL GOS.

És per això que l'equip multidisciplinar que el forma, es troba en moltes ocasions sense material específic per a dur a terme uns objectius en concret i aquest fet fa que molts de nosaltres creem el nostre propi material personalitzat.

Compartim aquest exercici de reconeixement d'objectes i memòria per a poder realitzar a casa. Amb aquesta combinació d'objectes es poden realitzar una gran varietat d'excercicis. Alguns exemples:

- MEMORY: fer dues còpies de les imatges de les pilotes.

- RECONEIXEMENT D'OBJECTES: per a treballar els conceptes igual i diferent. Es pot mostra la imatge primer i col·locar una pilota dins la cistella. Caldrà adequar el nombre de pilotes en funció de les habilitats o dificultats dels usuaris.

- ESTIMULACIÓ COGNITIVA: per a treballar funcions cerebrals superiors. Es poden realitzar exercicis de vocabulari, de descripció i definició d'objectes, fer classificacions,entre d'altres.

- CATEGORITZACIÓ: agrupar objectes per característiques semblants.

Naturalment el millor de l'exercici és que integra el gos com per exemple; tirant la pilota al final de l'activitat cognitiva, o fent que el gos esculli la pilota treient-la d'una bossa i l'usuari ha d'identificar-la en les targetes, entre d'altres.

Material necessari:

PILOTES DE DIFERENTS MIDES, VOLUM, COLORS, TEXTURES i COMPOSICIÓ (per a treballar la part més sensorial)

IMPRESSORA

PLASTIFICADORA (Molt recomanable)

TISORES

***********************************************************************************

EJERCICIO DE RECONOCIMIENTO DE OBJETOS Y MEMORIA A TRAVÉS DE FOTOGRAFÍAS PARA IAA

En las Intervenciones Asistidas con Perro hay mucha pasión, imaginación y creatividad. Dentro de las sesiones se trabajan infinidad de objetivos con un elemento motivador en común: EL PERRO.

Es por ello que el equipo multidisciplinar que lo forma, se encuentra en muchas ocasiones sin material específico para llevar a cabo unos objetivos en concreto y este hecho hace que muchos de nosotros creamos nuestro propio material personalizado.

Compartimos este ejercicio de reconocimiento de objetos y memoria para poder realizar en casa. Con esta combinación de objetos se pueden realizar una gran variedad de Ejercicios. Algunos ejemplos:

- MEMORY: hacer dos copias de las imágenes de las pelotas.

- RECONOCIMIENTO DE OBJETOS: para trabajar los conceptos igual y diferente. Se puede mostrar la imagen primero y colocar un balón dentro de la canasta. Habrá que adecuar el número de pelotas en función de las habilidades o dificultades de los usuarios.

- ESTIMULACIÓN COGNITIVA: para trabajar funciones cerebrales superiores. Se pueden realizar ejercicios de vocabulario, de descripción y definición de objetos, hacer clasificaciones, entre otros.

- CATEGORIZACIÓN: agrupar objetos por características similares. Naturalmente el mejor del ejercicio es que integra el perro como por ejemplo; tirando la pelota al final de la actividad cognitiva, o haciendo que el perro escoja el balón quitándose la de una bolsa y el usuario debe identificarse en las tarjetas, entre otros.

Material necesario:

PELOTAS DE DIFERENTES MEDIDAS, VOLUMEN, COLORES, TEXTURAS y COMPOSICIÓN (para trabajar la parte más sensorial)

IMPRESORA

PLASTIFICADORA (Muy recomendable)

TIJERAS

Escollir les pilotes.

Escoger las pelotas.

E

Fotografiar per separat.

Fotografiar por separado.

Imprimir les fotografies.

Imprimir las fotografias.

Tallar-les.

Cortarlas.

Plastificar-les. (A la llarga surt a compte)

Plastificarlas. ( A la larga sale a cuenta)

Usuaris realitzant l'exercici.

Usuarios realizando el ejercicio.

En MOU d'ITCAN gaudint de l'activitat.

Mou de ITCAN disfrutando de la actividad.

LINK DESCARREGABLE

LINK DESCARGABLE


GRÀCIES PER LA VOSTRA VISITA! AJUDAN'S A COMPARTIR!!!

Equip d'ITCAN

www.itcan.cat

info@itcan.cat

#terapiaconperro #barcelona #catalunya #ejercicios #estimulación #memory #reconocimientodeobjetos #estimulacióncognitiva #categorización #educacióncanina #itcan #itcanterapia #itcanterapiaasistida #memoria #pilotes #adultos #niños

149 vistas0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

© 2023 by Little Tots Preschool.

Proudly created with Wix.com

ItCan Intervencions Assistides amb Gos

610806388   info@itcan.cat 

Barcelona, Maresme

  • Facebook Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon